Tuesday, 27/09/2022 - 01:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS XUÂN MAI B

Kế hoạch Tổ chức ôn tập học sinh khối 9 chuẩn bị kỳ thi tuyển vào lớp 10- THPT năm học 2022-2023

Kế hoạch Tổ chức ôn tập học sinh khối 9 chuẩn bị kỳ thi tuyển vào lớp 10- THPT  năm học 2022-2023

UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ

TRƯỜNG THCS XUÂN MAI B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52/KH-THCSXMB

Xuân Mai, ngày 21 tháng 03 năm 2022

 

 

   

KẾ HOẠCH

Tổ chức ôn tập học sinh khối 9 chuẩn bị kỳ thi tuyển vào lớp 10- THPT

 năm học 2022-2023

 

Căn cứ công văn 729/GDĐT-THCS ngày 4 tháng 9 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp THCS;

Thực hiện Kế hoạch số 179/GD&ĐT-KH ngày 15/3/2022 về kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh lớp 9 năm học 2021-2022.

Căn cứ nghị quyết chi bộ, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, điều kiện thực tế nhà trường. Trường THCS Xuân Mai B xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra chất lượng học sinh lớp 9 chuẩn bị  kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2022- 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Củng cố, ôn tập lại kiến thức trong phạm vi chương trình đồng thời mở rộng kiến thức cho học sinh .

Vận dụng kiến thức để chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 đạt hiệu quả cao.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC:

  1. Đối tượng học sinh- số lớp:

Áp dụng cho học sinh đang học khối 9 năm học 2021-2022  tại trường THCS Xuân Mai B gồm 3 lớp 9A1,9A2, 9A3 (Có danh sách nhóm lớp kèm theo).

          2. Giáo viên dạy ôn thi:

Phân công giáo viên có kinh nghiệm đang giảng dạy các môn học khối 9 ở các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh gồm các đồng chí:

 

1. Bùi Thị Minh Nguyệt:          Ngữ Văn 9A2, 9A3.

2. Nguyễn Thị Hải Yến:            Ngữ Văn 9A1

3.Trần Thị Đông Hòa:               Toán 9A3

4.Hoàng Thị Thu Hoài:             Toán 9A1.

5. Phạm Thị Lan Phương:          Toán 9A2

6.Nguyễn Văn Phong:               Tiếng Anh 9A2, 9A3.

7.Nguyễn Thị Ngọc Lan:                     Tiếng Anh 9A1.

3. Thời khóa biểu:

          - Từ ngày 28/3/2022 đến 15/5/2022 học vào các buổi chiều hàng tuần gồm 3 môn Toán ,Ngữ văn,Tiếng Anh theo thời khóa biểu (đính kèm); trong đó mỗi môn học 2 buổi/tuẩn; mỗi buổi học gồm 3 tiết.

- Từ 16/5/2022 đến 09/6/2022 học vào buổi sáng, buổi chiều các ngày trong tuần theo thời khóa biểu.Mỗi buổi học gồm 3 tiết.

          4. Nội dung,chương trình giảng dạy:      

          - Bổ trợ những kiến thức có liên quan trong chương trình học chính khóa

          - Ôn tập, củng cố, kiến thức cơ bản của bộ môn, tăng cường luyện tập trên lớp và chú trọng rèn luyện kỹ năng giải bài tập của từng môn học

          - Ôn luyện đề cương ôn tập tuyển sinh theo quy định.

          - Chương trình ôn thi tuyển sinh (có phân phối chương trình kèm theo).

          5.Định mức thu, chi:

          - Thu: 19.500/buổi/03 tiết.

          - Chi: Theo đúng quy định dạy thêm, học thêm. Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư 17); Quyết định số 22/2013/QĐ - UBND ngày 25/06/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định 22), Hướng dẫn 162/HD-GD&ĐT Huyện Chương Mỹ ngày 22/7/2013.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

          1. Đối với Ban giám hiệu:     

- Hiệu trưởng tổ chức, chỉ đạo phân công,động viên giáo viên và nhân viên hợp lý để thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng tinh thần; đảm bảo các hoạt động chung của nhà trường đúng với mục tiêu giáo dục của cấp học; huy động các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội cùng tham gia hỗ trợ thực hiện kế hoạch. 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền kế hoạch tổ chức dạy ôn tập đến từng phụ huynh học sinh khối 9.

          -  Thông báo kế hoạch tổ chức dạy học ôn tập đến từng phụ huynh khối 9 để lấy ý kiến phụ huynh.

          - Tổng hợp ý kiến phụ huynh.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các lực lượng khác phục vụ tốt công tác giảng dạy.

- Theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến chất lượng học sinh các bộ môn.

2. Đối với giáo viên bộ môn được phân công giảng dạy :

- Thống nhất chương trình ôn tập của bộ môn trong khối.

- Ôn tập theo đề cương ôn tập bộ môn kiến thức lớp 9 và một số kiến thức cơ bản có liên quan.

- Thực hiện giảng dạy nghiêm túc, ký sổ đầu bài và nhận xét từng tiết học, theo dõi học sinh trong tiết học của mình phụ trách.

          Trên đây là kế hoạch ôn tập học sinh khối 9 chuẩn bị kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 của trường THCS Xuân Mai B, đề nghị các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- BGH, các tổ CM;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 Nguyễn Tiến Duyên  

 

                                                                  

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 364
Năm 2022 : 4.228