Tuesday, 27/09/2022 - 01:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS XUÂN MAI B

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đấu trường Toán học VioEdu” năm học 2021-2022.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đấu trường Toán học VioEdu” năm học 2021-2022.

UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ

TRƯỜNG THCS XUÂN MAI B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 169/KH-THCSXMB

Xuân Mai, ngày 13 tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Đấu trường Toán học VioEdu” năm học 2021-2022.

 

          Căn cứ Công văn số 203/CV-FPT ngày 10/8/2021 của Công ty cổ phần FPT thuộc tập đoàn FPT về việc triển khai sân chơi “ Đấu trường Toán học VioEdu năm học 2021-2022” cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Chương Mỹ;

          Căn cứ Công văn số 759/KH-GD&ĐT ngày 13/9/2021 của Phòng GD&ĐT Chương Mỹ về việc Tổ chức Cuộc thi “Đấu trường Toán học VioEdu năm học 2021-2022” dành cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Chương Mỹ;

          Trường THCS Xuân Mai B xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đấu trường Toán học VioEdu" năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU

          1.Mục đích

          Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú, qua đó góp phần củng cố và nâng cao kiên thức, nuôi dưỡng niêm đam mê và lan tỏa tình yêu Toán học, tăng cường ứng dụng CNTT như một phương thức học tập tích cực, chủ động, thân thiện, lành mạnh dành cho học sinh của nhà trường.

 Giúp cán bộ, giáo viên có thêm những kinh nghiệm, trao đổi, các bài học và giải pháp trong công tác tổ chức, chỉ đạo, triên khai dạy học Toán bằng ứng dụng CNTT qua đó góp phần nâng cao chât lượng dạy học, kịp thời phát hiện và bôi dưỡng học sinh có năng khiếu Toán học trong năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo.

          2. Yêu cầu.

          Ban giám hiệu chỉ đạo các đồng chí GVCN, giáo viên dạy Toán triên khai Kê hoạch, thông tin  đến giáo viên, học sinh và phụ huynh của nhà trường.

          Triển khai, chỉ đạo nghiêm túc, khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực chất học lực của học sinh về môn Toán học.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

          1. Đối tượng tham gia.

          Tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 các nhà trường năm học 2021-2022 đều được tham gia trên tinh thần tự nguyện và miễn phí.

          2. Hình thức tổ chức và thời gian triển khai.

          - Hình thức tổ chức: Thi đấu trực tuyến qua hệ thống www.vio.edu.vn.

          - Thời gian triển khai: Từ tháng 11/2021 đến tháng 04/2022.

          3.Tài khoản dự thi:

           Ban Tổ chức sẽ cung cấp tài khoản dự thi cho mỗi thí sinh theo danh sách học sinh đăng ký tham gia từ nhà trường.

          4.Thể lê và hình thức thi đấu.

          4.1. Tổng số vòng thi: 14 vòng, trong đó:

          Vòng Sơ loại: 12 vòng, thi trực tuyến tại nhà thí sinh theo quy định;

           Vòng Chung kết cấp Trường: 01 vòng, thi trực tuyến tập trung tại trường;

          Vòng Chung kết cấp huyện: 01 vòng, thi trực tuyến tập trung tại huyện.

          4.2. Nội dung, cấu trúc đề thi và thời gian thi.

          - Tham gia trực tuyến trên www.vio.edu.vn

          - Cấu trúc đề thi: 50 câu hỏi/vòng thi;

          - Nội dung: 50 câu hỏi Toán học, IQ;

          - Thời gian: 20 phút/vòng thi.

          * Lưu ý: Hệ thống chỉ mở đúng 20 phút, học sinh vào muộn sẽ bị giảm thời gian làm bài; Học sinh bỏ qua một Vòng Sơ loại sẽ không được thi lại phải chờ đên vòng thỉ tiếp theo; Học sình khỉ lp nào chỉ được tham gia thi của khối lớp đó theo đúng quy định biên chế lớp năm học 2021-2022.

          5. Lịch chi tiết các vòng thi.

5.1. Vòng sơ loại ( Từ 08/11/2021 đến tháng 02/2022)

Vòng thi

Ngày thi

Thời gian thi

Vòng sơ loại 1

Ngày (thứ 2): 08/11/2021

Từ 20h00 - 20h20

Vòng sơ loại 2

Ngày (thứ 2): 15/11/2021

Vòng sơ loại 3

Ngày (thứ 2): 22/11/2021

Vòng sơ loại 4

Ngày (thứ 2): 29/11/2021

Vòng sơ loại 5

Ngày (thứ 2): 06/12/2021

Vòng sơ loại 6

Ngày (thứ 2): 13/12/2021

Vòng sơ loại 7

Ngày (thứ 2): 20/12/2021

Vòng sơ loại 8

Ngày (thứ 2): 27/12/2021

Vòng sơ loại 9

Ngày (thứ 2): 03/01/2022

Vòng sơ loại 10

Ngày (thứ 2): 10/01/2022

Vòng sơ loại 11

Ngày (thứ 2): 17/01/2022

Vòng sơ loại 12

Ngày (thứ 2): 24/01/2022

\5.2.Vòng Chung kết cấp trường.

          - Thời gian thi: Thứ 2 - Ngày 28/02/2022 (dự kiến theo lịch của PGD)

          - Đối tượng tham gia: Học sinh đạt từ 250 điểm trở lên của 12 vòng Sơ loại và được nhà trường lựa chọn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;

          -  Hình thức: Thi Online tập trung tại các trường;

          - Kết thúc Vòng Chung kết cấp trường, hệ thống sẽ có Bảng xếp hạng theo tiêu chí: số câu đúng; thời gian là bài và số câu sai.

          - Học sinh sẽ được cấp Giấy chứng nhận Online khi tham gia Vòng Chung kết cấp Trường theo quy định của Ban Tố chức;

6.2. Vòng Chung kết cấp huyện

          - Thời gian thi: Thứ 2 - Ngày 28/03/2022 (dự kiến của PGD)

          - Đối tượng tham gia: Căn cứ vào kết quả Bảng xếp hạng cấp trường, Nhà trường chọn học sinh tham dự Vòng Chung kết cấp huyện, số lượng học sinh chọn không quá 30% học sinh đã tham dự Vòng Chung kết cấp trường.

          -  Hình thức: Thi Online tập trung tại các cụm thi theo các địa điểm thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lựa chọn.

          - Kết thúc Vòng Chung kết cấp huyện, hệ thống sẽ có Bảng xếp hạng theo tiêu chí: Số câu đúng, thời gian làm bài và số câu sai của học sinh. Căn cứ vào kết quả Bảng xếp hạng, Ban Tồ chức sẽ trao giải thưởng cho học sinh theo quy định.

          - Học sinh sẽ được cấp Giấy chứng nhận Online khi tham gia Vòng Chung kết cấp huyện theo quy định.

          6.3. Giải thưởng vòng sơ loại

Ngay sau khi kết thúc vòng thi, mỗi học sinh tham dự sẽ được quay “Vòng quay may măn”, học sinh có cơ hội trúng các giải thưởng: 05 kim cương, 10 kim cương, Balo, Bình nước... Đôi với những học sinh may mắn nhận được quà hiện vật, hệ thống sẽ chuyển quà về tận nhà học sinh theo địa chỉ học sinh cung cấp.

Học sinh có thể tích lũy kim cương từ các vòng để đổi quà hiện vật tại sự kiện “Tích lũy kim cương đổi quà hiện vật”.

          6.4. Giải thưởng Vòng Chung kết cấp huyện

6.4.1. Giải thưởng dành cho Học sinh.

 

Stt

Giải thưởng

Sô lượng (*)

Phân thưởng

1

Giải Vàng

5%

 • Giây chứng nhận
 • Huy chương Vàng
 • Quà tặng hiện vật

2

Giải Bạc

8%

 • Giây chứng nhận
 • Huy chương Bạc
 • Quà tặng hiện vật

3

Giải Đồng

12%

 • Giây chứng nhận
 • Huy chương Đồng
 • Quà tặng hiện vật

4

Giải Khuyên khích

20%

- Giấy chứng nhận

5

Công nhận

Đạt 50% tông sô điểm của bài thi chung kết cấp huyện trở lên

- Giấy chứng nhận

 

III. T CHỨC THỰC HIỆN.

 • Đồng chí Nguyễn Trọng Thành xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp trường. Phổ biến và triển khai các nội dung của Kê hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh toàn trường hiểu rõ và ý nghĩa của cuộc thi.
 •  Đối với Vòng Sơ loại: Do thời gian thi đấu vào các buổi tối nên nhà trường yêu cầu các đồng chí GVCN các lớp làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh để thí sinh dự thi với tinh thần tự nguyện, trung thực, khách quan, thực chất.
 •  Đối với vòng Chung kết cấp trường:

+ Nhà trường chuẩn bị phòng máy tính có kết nối mạng Internet và lên lịch ca thi theo hướng dẫn của Ban Tổ chức trước ngày diễn ra cuộc thi.

+ Căn cứ vào Bảng xếp hạng, chọn cử những học sinh có thành tích tốt nhất tham dự Vòng Chung kết cấp huyện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

 •  Đối với vòng Chung kết cấp huyện:

+ Nhà trường làm thẻ thí sinh dự thi (có ảnh và dấu giáp lai của trường);

+ Nhắc nhở học sinh mặc đồng phục nhà trường hoặc trang phục gọn gàng; phôi hợp cùng phụ huynh hướng dân, đưa đón học sinh đên địa điêm thi an toàn, đúng thời gian quy định.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Đấu trường Toán học VioEdu” năm học 2021-2022 của Trường THCS Xuân Mai B. Nhà trường đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu văn bản và nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đồng chí báo cáo về đồng chí Nguyễn Trọng Thành - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                     Nguyễn Tiến Duyên

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 364
Năm 2022 : 4.228